Om företaget

Skogstorps Grävmaskiner AB ägs av Ingemar, Ulla och Ulf Carlsson.

Skogstorps Grävmaskiner AB utför bland annat å- och sjörensningar, kanaler, dammanläggningar, pumpstationer, badplatser, grunder, utplaneringar mm.

Vi har en bred maskinpark som innefattar 5 grävmaskiner, två sjörensningsmaskiner, en bandlastare och två Hägglundsbandvagnar. Alla med stor extrautrustning.

 

Historik

Ingemar Carlsson började som grävmaskinist 1948 och arbetade hos olika företag i 15 år.

1963

startade han Carlssons Grävmaskiner som ombildades till AB 1973

1971

inkom de första stora sjöjobben.

1975

startade Ingemar sitt arbete med "Sjöbjörn", den egna specialmaskinen för sjöarbeten.

1976

var den första maskinen klar.

1987

inköptes en Priestman VC20, den första i Skandinavien.

1995

inköptes den holländska Pontier Amfibier.

1996

började personalen inklusive Ulf att genomgå en kvalitetssäkringskurs.

1999-

2000

köptes två nya JCB-grävare

Medlem i

ME (Maskinetreprenörerna).

www.me.se

 

Bild föreställande: www.me.se