Om företaget

Skogstorps Grävmaskiner AB ägs idag av Ulf Carlsson och startades av hans far, Ingemar Carlsson. Skogstorps Grävmaskiner AB utför bland annat å- och sjörensningar, kanaler, dammanläggningar, pumpstationer, badplatser, grunder, utplaneringar m.m.

Vi har en bred maskinpark som innefattar 5 grävmaskiner, två sjörensningsmaskiner, en bandlastare och två Hägglundsbandvagnar. Alla med stor extrautrustning.

Medlem i ME (Maskinetreprenörerna).

Historik

Ingemar Carlsson började som grävmaskinist 1948 och arbetade hos olika företag i 15 år.

1963

startade han Carlssons Grävmaskiner som ombildades till AB 1973.

1971

inkom de första stora sjöjobben.

1975

startade Ingemar sitt arbete med ”Sjöbjörn”, den egna specialmaskinen för sjöarbeten.

1976

var den första maskinen klar.

1987

inköptes en Priestman VC20, den första i Skandinavien.

1995

inköptes den holländska Pontier Amfibier.

1996

började personalen inklusive Ulf att genomgå en kvalitetssäkringskurs.

1996

började personalen inklusive Ulf att genomgå en kvalitetssäkringskurs.

1999-2000

köptes två nya JCB-grävare.

Skogstorps Grävmaskiner AB | Vretahagsvägen 11 | 633 69 Skogstorp

Telefon: 073-573 00 04